lse LSE - Llengua de Signes Espanyola

006076paraules

Paraules del tema matemáticas

 1. abscisaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 2. adiciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 3. álgebraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 4. altura [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 5. análisis [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 6. ánguloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 7. ángulo agudoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 8. ángulo oblicuoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 9. ángulo obtusoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 10. ángulo rectoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 11. apotemaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 12. arco [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 13. área [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 14. arista [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 15. aritméticaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 16. asíntota horizontalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 17. asíntota verticalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 18. base [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 19. base [de una potencia]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 20. bicuadradaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 21. binomioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 22. bisectrizveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 23. cálculoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 24. capacidad [volumen]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 25. cartabónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 26. catetoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 27. centenaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 28. centi-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 29. centroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 30. cilindroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 31. círculoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 32. circunferenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 33. cocienteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 34. coeficienteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 35. combinación aleatoriaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 36. compásveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 37. componente [vector]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 38. cóncavoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 39. concéntricoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 40. conjuntoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 41. conoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 42. constante [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 43. convexoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 44. coordenadaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 45. corcheteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 46. cosenoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 47. cotangenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 48. critrerios de divisibilidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 49. cuadrado [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 50. cuadrado [potencia]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 51. cuadranteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 52. cubo [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 53. cubo [potencia]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 54. deca-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 55. decenaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 56. deci-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 57. décimaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 58. denominadorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 59. denominador comúnveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 60. derivada de una funciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 61. desigualdadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 62. desviación típicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 63. determinante [matriz]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 64. diámetroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 65. dirección [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 66. directriz [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 67. disco [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 68. distanciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 69. distribución [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 70. dividendoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 71. divisiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 72. divisorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 73. docenaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 74. ecuaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 75. ejeveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 76. eje de abscisasveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 77. eje de coordenadasveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 78. eje de ordenadasveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 79. elemento [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 80. elipseveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 81. equidistanteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 82. equivalenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 83. escalaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 84. escalaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 85. escalímetroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 86. escuadraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 87. esferaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 88. espacioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 89. exponente [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 90. factor [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 91. foco [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 92. fórmulaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 93. fórmula [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 94. fracciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 95. función [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 96. geometríaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 97. gradoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 98. grado [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 99. grado [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 100. gráfico [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 101. gramoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 102. hecto-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 103. hemisferioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 104. hipérbola [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 105. hipotenusa [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 106. identidad [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 107. igual [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 108. igualaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 109. igualdadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 110. incógnita [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 111. índice [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 112. inecuaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 113. infinitoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 114. integral [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 115. intersecciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 116. intersección de conjuntoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 117. intervaloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 118. inversoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 119. irregular [polígono o pol…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 120. isometríaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 121. kilo-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 122. lado [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 123. límite [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 124. línea [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 125. línea convergenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 126. línea curvaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 127. línea diagonalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 128. línea divergenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 129. línea rectaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 130. litroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 131. llave [signo]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 132. logaritmoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 133. longitudveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 134. magnitudveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 135. más [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 136. matemáticasveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 137. matriz [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 138. máximoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 139. máximo común divisorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 140. mayor queveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 141. media aritméticaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 142. mediana [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 143. mediatrizveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 144. medidaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 145. mega-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 146. menor queveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 147. mili-veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 148. mínimoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 149. mínimo común múltiploveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 150. minuto [de grado]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 151. moda [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 152. monomioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 153. multiplicaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 154. negativoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 155. neutro [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 156. nulo [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 157. numeradorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 158. númeroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 159. número complejoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 160. número decimalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 161. número eveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 162. número enteroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 163. número imparveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 164. número naturalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 165. número parveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 166. número Piveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 167. número primoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 168. número racionalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 169. número realveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 170. número romanoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 171. opuesto [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 172. ordenada [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 173. origen [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 174. ortocentro [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 175. parábola [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 176. paralelas (líneas)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 177. paralelepípedoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 178. paralelogramoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 179. paralelos (planos)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 180. parámetroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 181. paréntesisveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 182. perímetroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 183. periódico (número)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 184. permutaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 185. perpendicularveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 186. pertenecer [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 187. pirámideveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 188. plano [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 189. poliedroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 190. polígonoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 191. polígono irregularveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 192. polinomioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 193. positivoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 194. potencia [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 195. principio (científico)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 196. prismaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 197. probabilidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 198. problema [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 199. producto [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 200. progesión artiméticaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 201. progesión geométricaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 202. puntoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 203. punto de inflexiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 204. radiánveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 205. radical [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 206. radio [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 207. raíz [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 208. rectánguloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 209. reducción [ecuaciones]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 210. regla [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 211. regla de tresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 212. relación [entre cantidades]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 213. resolución [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 214. restaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 215. resto (de una división) […veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 216. romboveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 217. secanteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 218. segmento [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 219. segundo [de grado]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 220. semirrectaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 221. seno [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 222. signo [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 223. simetríaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 224. sistema binarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 225. sistema cartesianoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 226. sistema de ecuacionesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 227. sistema de numeraciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 228. sistema decimalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 229. sistema métrico decimalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 230. sistema sexagesimalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 231. solución [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 232. subconjunto [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 233. sucesión [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 234. suceso aleatorioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 235. sumaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 236. sumandoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 237. superficie [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 238. sustitución [ecuaciones]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 239. sustracciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 240. tangenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 241. término [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 242. toneladaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 243. total [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 244. trapecio [geometría]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 245. triánguloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 246. triángulo equiláteroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 247. triángulo escalenoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 248. triángulo isóscelesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 249. triángulo rectánguloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 250. trigonometríaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 251. una cuarta parteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 252. unidad (de medida)veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 253. valorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 254. variación [matemáticas]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 255. vectorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 256. vérticeveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 257. volumenveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
The player will show in this paragraph

abscisa

Tornar a l'índex alfabètic

Bookmark and Share

Té problemes amb la visualització d’aquesta web?

Si les coses no ocupen el seu lloc o si té un problema obvi en el disseny i/o funcionalitats d'aquesta pàgina, probablement vostè estigui utilitzant una versió antiga del seu navegador web. Sématos és un projecte sense ànim de lucre amb capacitat limitada. Tractem d'optimitzar el nostre lloc per treballar amb les últimes versions dels navegadors més importants. Si us plau, mantingui el seu navegador al dia per tal de gaudir de tot el que Sématos li pot oferir. Sématos està optimitzat per treballar amb les següents versions o posteriors:

 • Firefox 3.5
 • Internet Explorer 7.0
 • Chrome 2.0
 • Safari 4.0
 • Opera 9.0
Firefox 3.5 Internet Explorer 7.0 Chrome 2.0 Safari 4.0 Opera 9.0
Contacti'ns ► Contacti'ns e-mail   Fòrums Fòrums ▬ Segueix-nos ► facebook facebook   twitter twitter

Diccionari ► LSELSFISLLSC

Llengua de la interfície ► españolfrançaisenglishcatalan

* Les dades de MultiDico han estat recollides i generosament compartides per WikiSign.org


Copyright ©2009-2013Valid XHTML 1.0 Strict