lse LSE - Llengua de Signes Espanyola

006076paraules

Paraules del tema derecho

 1. aboliciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 2. absoluciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 3. acusaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 4. alegatoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 5. allanamientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 6. allanamiento de moradaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 7. amnistíaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 8. amonestaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 9. antecedentes penalesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 10. apelaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 11. aplazamientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 12. armaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 13. arma blancaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 14. arma de fuegoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 15. arrestoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 16. arresto domiciliarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 17. artículoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 18. asesinatoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 19. audiencia [derecho]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 20. audienciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 21. Audiencial Nacionalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 22. Audiencial Provincialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 23. autoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 24. avalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 25. banquilloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 26. bienesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 27. bufeteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 28. cadena perpetuaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 29. caducidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 30. calumniaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 31. capital [dinero y bienes]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 32. careoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 33. chantajeveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 34. circunstanciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 35. circunstancia agravanteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 36. circunstancia atenuanteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 37. circunstancia eximenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 38. citaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 39. cláusulaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 40. códigoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 41. código civilveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 42. código penalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 43. cohechoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 44. comparecerveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 45. cómpliceveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 46. compulsaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 47. condenaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 48. condena condicionalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 49. confidencialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 50. confiscaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 51. consejo [consultivo o de …veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 52. Consejo General del Poder…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 53. constituciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 54. contenciosoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 55. contratoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 56. contribución [impuestos]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 57. corrupciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 58. corrupción de menoresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 59. cotización a la seguridad…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 60. crimenveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 61. cuerpo del delitoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 62. culpabilidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 63. custodiaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 64. declaraciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 65. decomisoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 66. decretoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 67. decreto leyveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 68. defensaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 69. defensor de menoresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 70. defensor del puebloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 71. delincuenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 72. delitoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 73. demandaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 74. denunciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 75. derechoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 76. derecho administrativoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 77. derecho adquiridoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 78. derecho canónicoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 79. derecho civilveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 80. derecho fiscalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 81. derecho internacionalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 82. derecho laboralveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 83. derecho mercantilveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 84. derecho penalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 85. derechos realesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 86. desacatoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 87. desahucioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 88. desestimientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 89. desfalcoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 90. detenciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 91. difamaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 92. embargoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 93. enmiendaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 94. equidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 95. escrituraveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 96. estado de necesidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 97. expedienteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 98. expropiaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 99. extradiciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 100. falloveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 101. falsificaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 102. fideicomisoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 103. fiscalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 104. forenseveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 105. garantíaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 106. herenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 107. homicidioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 108. homologaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 109. huidaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 110. hurtoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 111. ilegalidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 112. imparcialidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 113. imprudencia temerariaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 114. indemnizaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 115. indultoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 116. infracciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 117. inocenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 118. insolvenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 119. juezveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 120. juicioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 121. juradoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 122. juramentoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 123. jurisdicciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 124. jurisprudenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 125. justiciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 126. juzgadoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 127. Juzgado de Instrucción de…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 128. Juzgado de lo Contencioso…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 129. Juzgado de lo Socialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 130. Juzgado de Menoresveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 131. Juzgado de Pazveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 132. Juzgado de Primera Instan…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 133. Juzgado de Vigilancia Pen…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 134. legadoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 135. legalidadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 136. legislaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 137. leyveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 138. Ley de Sucesiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 139. ley orgánicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 140. litigioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 141. matrimonioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 142. negligenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 143. normaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 144. normativaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 145. obligaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 146. parteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 147. patria potestadveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 148. penaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 149. pena de muerteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 150. peritoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 151. perjurioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 152. persona físicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 153. persona jurídicaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 154. plagioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 155. pleitoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 156. precedenteveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 157. premeditaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 158. presidioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 159. presunciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 160. prevaricaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 161. prisiónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 162. prisión preventivaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 163. procesarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 164. procesoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 165. proposición de leyveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 166. proposición no de leyveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 167. proposición para delinquirveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 168. prórrogaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 169. proxenetaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 170. proyecto de leyveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 171. pruebaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 172. querellaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 173. real decretoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 174. recompensaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 175. recursoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 176. reducción de condenaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 177. reglamentoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 178. reoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 179. requerimientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 180. requisaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 181. resoluciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 182. roboveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 183. rúbricaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 184. Sala de lo Civilveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 185. Sala de lo Contecioso-Adm…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 186. Sala de lo Militarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 187. Sala de lo Penalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 188. Sala de lo Socialveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 189. sanciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 190. secreto de sumarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 191. secuestroveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 192. sentenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 193. sobornoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 194. sobreseimientoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 195. sociedad de ganancialesveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 196. sospechaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 197. sumarioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 198. testamentoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 199. testificarveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 200. testimonioveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 201. torturaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 202. tribunalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 203. Tribunal Constitucionalveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 204. Tribunal de Justicia de l…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 205. Tribunal Superior de Just…veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 206. Tribunal Supremoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 207. veredictoveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 208. verificaciónveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 209. victímaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 210. vigorveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 211. violación [incumplimiento]veure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 212. violenciaveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
 213. vista oralveure fitxa completaAfegir a la cistella de paraules
The player will show in this paragraph

abolición

Tornar a l'índex alfabètic

Bookmark and Share

Té problemes amb la visualització d’aquesta web?

Si les coses no ocupen el seu lloc o si té un problema obvi en el disseny i/o funcionalitats d'aquesta pàgina, probablement vostè estigui utilitzant una versió antiga del seu navegador web. Sématos és un projecte sense ànim de lucre amb capacitat limitada. Tractem d'optimitzar el nostre lloc per treballar amb les últimes versions dels navegadors més importants. Si us plau, mantingui el seu navegador al dia per tal de gaudir de tot el que Sématos li pot oferir. Sématos està optimitzat per treballar amb les següents versions o posteriors:

 • Firefox 3.5
 • Internet Explorer 7.0
 • Chrome 2.0
 • Safari 4.0
 • Opera 9.0
Firefox 3.5 Internet Explorer 7.0 Chrome 2.0 Safari 4.0 Opera 9.0
Contacti'ns ► Contacti'ns e-mail   Fòrums Fòrums ▬ Segueix-nos ► facebook facebook   twitter twitter

Diccionari ► LSELSFISLLSC

Llengua de la interfície ► españolfrançaisenglishcatalan

* Les dades de MultiDico han estat recollides i generosament compartides per WikiSign.org


Copyright ©2009-2013Valid XHTML 1.0 Strict